Szanowny Kliencie,

25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W związku z tym informujemy, że przysługują Państwu określone prawa związane z przetwarzaniem przez Hicopy Dystrybucja Spółka z o.o. Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych jest Hicopy Dystrybucja Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-425), ul. Szuberta 45A. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych, prosimy o kontakt listowny na adres:

ul. Szuberta 45A, 02-425 Warszawa lub mailowo na adres dane@hicopy.pl

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W szczególności są to dane pozyskiwane przez nas podczas zawierania umowy , jak i jej realizacji , a obejmujące m.in. :

  • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
  • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego

Pozyskaliśmy Państwa dane osobowe od Państwa podczas nawiązywania współpracy pomiędzy naszymi firmami, jak i podczas zakładania konta i składania zamówień realizując łączącą nas umowę.

Dane zbierane są po to, aby:

1) sprawnie zrealizować i dostarczyć zamówione przez Państwa produkty,

2) usprawnić proces reklamacji,

3) sprawdzać poziom satysfakcji oferowanych przez nas usług i produktów,

4) realizować nałożone prawem obowiązki wynikające z prowadzenia dokumentacji księgowej , w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur.

5) ochrony praw Hicopy Dystrybucja Spółki z o.o. zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,

6) weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej, prowadzenia marketingu produktów i usług (marketing bezpośredni),

7) przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

Okres przetwarzania Państwa danych uzależniony jest od celu przetwarzania. Wynika zwykle z okresu przewidzianego przepisami prawa np. konieczności przechowywania dokumentów księgowych, okresu przedawnienia roszczeń. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych np. w celu marketingu produktów i usług , dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich wycofania.

Zgodnie z rozporządzeniem Państwa dane osobowe możemy udostępnić przekazać podmiotom przetwarzających je na nasze zlecenie np. podwykonawcom, dostawcom świadczących dla nas usługi informatyczne, księgowe, kurierskie, pocztowe, wykonującym czynności marketingowe, wspierających działania marketingowe, a także podmiotom uprawnionym do pozyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. organa ścigania, sądy – w oparciu o żądanie ze stosowana podstawa prawną.

Mają Państwo prawo uzyskać informacje dotyczące przetwarzania podanych danych osobowych oraz do ich kopii. Prawo to dotyczy również zażądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, oraz prawo do przenoszenia dostarczonych danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeżeli coś Państwa zaniepokoi, istnieje możliwość złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W każdym momencie mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda. Cofnięcie zgody kliknij tu .

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu zawarcia oraz wykonania umowy, skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

Przetwarzanie danych oparte jest o obowiązujące przepisy prawa. Podstawową podstawą prawną jest przetwarzanie danych umożliwiających zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży. Natomiast podstawą prawną przesyłania informacji o produktachjest uzasadniony interes administraotra, polegający na promowaniu oferowanych produktów i usług. Przetwarzanie Państwa danych w celach marketingowych , w tym profilowanie będzie odbywało się na podstawie dobrowolnej zgody.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Profilowanie danych osobowych przez Hicopy Dystrybucja Spółka z o.o. polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy preferencji oraz zainteresowań danym produktem lub usługą.