Jeśli masz pytania, chcesz nawiązać współpracę, już dziś skontaktuj się z nami

Nasz zespół to kadra doświadczonych ludzi będących doradcami dla naszych Partnerów. Jesteśmy najprężniej rozwijającą się dystrybucją w naszym segmencie działania. Hicopy Dystrybucja prowadzi sprzedaż tylko i wyłącznie dla hurtowników, to im pozostawiamy opiekę nad klientami końcowymi. Oferta Hicopy Dystrybucja to urządzenia do zarządzania dokumentami w środowisku biurowym, produkcyjnym, oprogramowanie, materiały eksploatacyjne oraz części zamienne do oferowanych urządzeń.


Szanowni Partnerzy,

Z dniem 1 czerwca 2020 ulega zmianie adres naszej firmy, zmiana dotyczy biura oraz magazyn. Ponizej zamieszczamy nowe adresy.


BIURO ul. Szyszkowa 35/37, 02-285 Warszawa

MAGAZYN ul. Szyszkowa 35/37, 02-285 Warszawa

bramy A17-19

Dealer Manager
Urządzenia/ Opcje/ Materiały eksploatacyjne
Bartosz Sikorski
kom. 693-270-240
e-mail: b.sikorski@hicopydystrybucja.pl


Rozliczenia z kontrahentami/ Materiały eksploatacyjne/ Części zamienne
Gabriela Krzemińska
Kom. 667-179-109
e-mail: g.krzeminska@hicopydystrybucja.pl


Dział Wsparcia Technicznego
e-mail: dwt@hicopy.pl 

Informacje o Firmie:

HiCopy Dystrybucja Sp. z o.o., ul. Szuberta 45A, 02-425 Warszawa. Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000444507 z kapitałem zakładowym 50 000 PLN, NIP 522-299-99-69, REGON 146342606, Numer Rejestrowy BDO 000038736